Uzbekistan

Tapak Tilas

[Tapak Tilas] Uzbekistan, Gerbang Islam di Asia Tengah

Tanpa kepemimpinan Islam, nyatanya Uzbek tak mampu bangkit sebagai negara yang berdaulat, apalagi punya posisi politik di dunia internasional. Malah terus terposisi sebagai objek jajahan. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam di Uzbekistan adalah istikamah memegang dan memperjuangkan Islam, serta menyatukan diri dengan gerakan penegakan Islam di seluruh dunia hingga Islam dimenangkan.

Read More