turki utsmaniyah

Tapak Tilas

[Tapak Tilas] Turki, Antara Masa Lalu dan Masa Depan Islam

Ketika Sultan Selim I berkuasa, umat Islam dan Khilafah berada pada puncak kejayaannya. Posisi politik kekuasaan negara Islam demikian diperhitungkan. Dalam konstelasi politik internasional, negara Khilafah terposisi sebagai negara pertama yang disegani, bahkan ditakuti kekuatan kafir Eropa. Namun di ujung sejarahnya, Khilafah terseret dalam perang dunia yang melumpuhkan, hingga tubuhnya terkerat-kerat menjadi “ganimah” kaum penjajah.

Read More
Kisah Inspiratif

Laksamana Malahayati, Sosok Perempuan Didikan Khilafah

Kiprah Malahayati untuk membela tanah airnya dari usikan para penjajah, tak lepas dari peran sentral Khilafah yang mendidiknya. Semangat jihad dan akidah Islam yang tertancap menjadikannya sosok tangguh yang tak lelah berjuang memberikan segenap potensinya. Hingga jiwa terlepas dari raga.

Read More