[Tarikh Khulafa] Kekhalifahan Umar Bin Khaththab ra. Berhasil Menumbangkan Peradaban Persia

Penaklukan Nihawand merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada umat Islam. Harapan Negara Adidaya Persia sirna. Mereka merasa putus asa untuk bisa mengembalikan kekuasaannya. Terwujudlah doa Rasulullah saw.. Ibnu Musayyab mengatakan, “Rasulullah saw. berdoa, agar kekuasaan Kisra betul-betul tercerai berai.”

Baca Selengkapnya