pejuang Islam Kaffah

Kisah InspiratifShahabiyahUlama

Ustazah Najah As-Sabatin, Teladan dalam Dakwah Kaum Muslimah

Dunia dakwah kembali kehilangan sosok muslimah inspiratif, pengemban dakwah dan pendidik yang berbudi luhur, yaitu Ustazah Najah Yusuf as-Sabatin “Ummu Mu’ad”, wafat pada 21/4/2021 di Yordania. Selain giat berdakwah dan menghasilkan karya, Ustazah Najah as-Sabatin termasuk seorang muslimah yang kreatif dalam menyebarkan opini Islam di media sosial. Berikut biografi beliau.

Read More
Kisah InspiratifUlama

Al-Hafizh al-Muqri’ Mulla Syekh Yasin Thaha al-‘Azzawi, Bagaikan Abdullah bin Ummi Maktum (1938—2006)

Abdullah bin Ummi Maktum semangat belajar, memiliki suara yang bagus, dan semangat berjihad. Ciri-ciri tersebut terdapat juga pada sosok aktivis dakwah Khilafah generasi awal di Irak. Beliau adalah Al-Hafizh al-Muqri’ Mulla Syekh Yasin Thaha al-‘Azzawi. Secara fisik, keduanya tunanetra.

Read More