Hijrah Hakiki dan Seruan para Pengadangnya

Hijrah adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Tidak sempurna hijrah jika tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Menjauhi kemaksiatan, termasuk hijrah dari darul kufur menuju darul Islam. Tetapi hari ini, hijrah hakiki menghadapi ancaman, di antaranya adalah pemikiran wasathiyah ‘moderat’.

Baca Selengkapnya