Menelikung Makna Hadis atas Dasar Kemaslahatan

Kemaslahatan yang selalu ditonjolkan dalam perspektif mubadalah sangat kental dengan ide kesetaraan gender yang terus dipropagandakan di tengah-tengah umat, khususnya para muslimah. Dengan jargon kemaslahatan yang hendak diraih bersama oleh laki-laki dan perempuan, mereka tidak segan untuk menyelewengkan makna hadis yang berkaitan dengan muslimah.

Baca Selengkapnya