Islam Politik

Fokus

Islam Moderat, Konspirasi Menjegal Kebangkitan Islam Politik

Gagasan Islam moderat ini, pelan tapi pasti, mengebiri Islam yang sejatinya merupakan ideologi (mabda)—yakni agama yang memiliki pemikiran (fikrah) dan bagaimana cara mewujudkan pemikiran-pemikirannya (thariqah)—menjadi sekadar kumpulan pemikiran (fikrah), sehingga Islam berubah menjadi sekadar agama ruhiyah, yang dihilangkan sisi politisnya sebagai solusi dalam seluruh aspek kehidupan.

Read More