islam politik dan spiritual

Tsaqafah

Islam Agama Politik dan Spiritual

Dengan melihat nas dan fakta sejarah kejayaan yang pernah dicatat dalam lembaran sejarah kegemilangan Islam sejak pertama kali tegaknya Islam di Madinah sebagai mabda, sampai runtuhnya Khilafah Islam terakhir di Turki pada 3 Maret 1924, serta sisa-sisa penerapan Islam di negeri kaum muslimin, terbukti bahwa Islam merupakan agama politik dan spiritual.

Read More