[Tarikh Khulafa] Gencarnya Futuhat dan Bertambahnya Kekayaan Umat pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab ra.

Aktivitas penyebarluasan Islam dengan jihad fi sabilillah sangat gencar dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ra.. Penaklukan ini semakin memperluas wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam dan menambah pemasukan baitulmal berupa harta rampasan perang (anfal/ganimah/fai), pembayaran jizyah, dan kharaj atas tanah.

Baca Selengkapnya

[Tapak Tilas] Alotnya Futuhat Islam di Prancis

Upaya dakwah di Prancis memang sangat alot. Penolakan bangsa Prancis ini membuat mereka jauh dari hidayah Islam sehingga tidak sempat merasakan kehebatan dan keindahan hidup dalam naungan peradaban Islam.

Hingga kini, Prancis tetap menempatkan dirinya sebagai bangsa penjajah bersama negara-negara kapitalis lainnya. Pada saat yang sama, mereka tetap menempatkan Islam sebagai ideologi yang mereka pandang membahayakan.

Baca Selengkapnya