amirulmukminin

Kisah Inspiratif

Abu Muslim al-Khaulani, Teladan dalam Menyuarakan Kebenaran

Tatkala kekhalifahan dipegang oleh Amirulmukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Muslim sering menghadiri majelisnya. Banyak peristiwa masyhur yang menunjukkan keagungan kedua orang ini, beserta derajat serta adab yang diterapkan oleh mereka, yakni dalam hal menyampaikan kebenaran, serta menerima dan tunduk terhadap kebenaran itu.

Read More
Tarikh

[Tarikh Khulafa] Amirulmukminin Umar bin Khaththab ra. Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Rakyat

Amirulmukminin memberikan makanan kepada seluruh rakyatnya, lelaki, wanita, bahkan budak, masing-masing dua jarib. Apa yang dilakukan Amirulmukminin Umar bin Khaththab ra. adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala negara. Dia berkewajiban menjamin kebutuhan pokok seluruh rakyatnya terpenuhi dengan baik.

Read More
Tarikh

[Tarikh Khulafa] Amirulmukminin yang Memiliki Istana di Surga

Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis Nabi saw., “Dalam mimpi aku melihat diriku masuk surga. Tiba-tiba di sana aku melihat Ramisha, istri Abu Thalhah. Lalu aku mendengar suara sesuatu yang bergerak. Aku katakan ‘Siapa ini?’ Ia menjawab, ‘Ini Bilal.’ Kemudian aku melihat istana yang di halamannya ada seorang anak kecil. Aku bertanya, ‘ Istana milik siapa ini?’ Ia menjawab, ‘Milik Umar.’ Aku ingin memasuki istana itu dan melihatnya. Aku merasa cemburu padamu.”

Read More