akhlak

Fikrul Islam

[Fikrul Islam] Antara Akhlak dan Kepribadian Islam

Untuk meningkatkan kualitas kepribadian Islam seorang muslim hingga menjadi kepribadian Islam yang kuat dan tinggi; yang tidak hanya melaksanakan yang wajib dan sunah, tetapi juga meninggalkan yang haram dan makruh; atau bukan merupakan kepribadian Islam yang lemah, yang hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram dengan mengabaikan perkara yang sunah atau makruh; maka seorang muslim wajib memperhatikan dan menjaga akhlak dalam setiap perbuatannya.

Read More