Hadits Sulthaniyah

Hadits Sulthaniyah

[Hadits Sulthaniyah] ke-39: Larangan Fanatisme Golongan, Nasionalisme, atau Berperang Tanpa Argumentasi yang Sahih

Penjelasan hadis: “… Dan barang siapa terbunuh di bawah bendera kejahiliahan, (merasa) benci karena ashabiyah (fanatisme kelompok, golongan, atau nasionalisme), atau berperang atas nama ashabiyah, atau menyeru kepada ashabiyah, maka matinya mati (dalam keadaan) jahiliah.” (Musnad Ahmad No. 7716)

Read More
Hadits SulthaniyahSyarah Hadis

[Hadits Sulthaniyah] ke-32 dan 33: Hidup di Bawah Seorang Pemimpin yang Adil, Lebih Baik daripada Beribadah Selama 60 Tahun

Penjelasan hadis: “Sehari (hidup di bawah) Imam (penguasa) yang adil, lebih baik daripada beribadah selama enam puluh tahun. Dan (pelaksanaan satu hukum) had di muka bumi jauh lebih bersih daripada (ditimpa) hujan selama empat puluh hari.” (Sunan al-Kubra lil Baihaqi, jilid 8/162)

Read More