Harta Pusaka Rasulullah ﷺ

Fatimah ra. berkata, “Mengapa aku tidak menjadi ahli waris ayahku?” Abu Bakar ra. menjawab, ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Kami dari golongan Nabi tidak diwarisi dan tidak mewarisi.’ Tetapi aku akan berbuat serupa, membelanjai orang yang dibelanjai oleh Rasulullah ﷺ dan menafkahi orang yang menjadi tanggungan Rasulullah ﷺ nafkahnya.’”

Baca Selengkapnya

Wafatnya Rasulullah ﷺ

Ummul Mukminin Aisyah ra. berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ sewaktu beliau menghadapi maut, di sampingnya ada mangkuk berisi air. Rasulullah ﷺ memasukkan tangannya ke dalam mangkuk itu, kemudian menyapu wajahnya dengan air, kemudian beliau berdoa, ‘Allahummaa ‘inni ‘ala munkaratil maut (Ya Allah tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan maut).’” Atau perawi ragu, “…ala sakaratil maut (sekarat maut).”

Baca Selengkapnya

[Pribadi Rasulullah] Kehidupan Rasulullah ﷺ

Abu Thalhah ra. bercerita, “Kami melaporkan kepada Rasulullah saw. tentang kelaparan. Kami singkapkan pakaian kami dari perut kami, masing-masing orang terdapat sebuah batu (terikat di perut untuk mengganjal perut yang kempis). Kemudian Rasulullah saw. menyingkapkan pakaiannya pada bagian perutnya, maka di sana nampaklah dua buah batu.”

Baca Selengkapnya

Budi Pekerti Rasulullah ﷺ

Anas bin Malik bercerita, “Rasulullah ﷺ adalah sebaik-baik manusia, ditinjau dari segi akhlaknya. Tidak pernah aku menyentuh kain yang terbuat dari bulu dan sutra, tidak pula sesuatu lainnya yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah ﷺ. Tidak pula aku pernah mencium kesturi atau minyak wangi yang lebih wangi dari keringat Rasulullah ﷺ.”

Baca Selengkapnya