Abu Muslim al-Khaulani, Teladan dalam Menyuarakan Kebenaran

Tatkala kekhalifahan dipegang oleh Amirulmukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Muslim sering menghadiri majelisnya. Banyak peristiwa masyhur yang menunjukkan keagungan kedua orang ini, beserta derajat serta adab yang diterapkan oleh mereka, yakni dalam hal menyampaikan kebenaran, serta menerima dan tunduk terhadap kebenaran itu.

Baca Selengkapnya

Ummu Muslim al-Khaulani, Pertolongan Allah untuk Keluarga Taat

Ummu Muslim al-Khaulani adalah seorang wanita dari kalangan wanita tabiin. Selain sifat zuhud dan ketakwaannya, ia merupakan wanita terhormat, mempunyai pengaruh besar, dan memiliki kapasitas keilmuan dan pengetahuan yang luas. Suaminya adalah Abu Muslim al-Khaulani ad-Darani, seorang tokoh tabiin yang zuhud sepanjang masa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Tsaub (salah satu dari delapan tabiin yang zuhud).

Baca Selengkapnya

Salamah bin Dinar, Hikmah Bertutur dari Iman yang Tak Pernah Kendur

“Tidaklah seseorang memperbaiki antara dirinya dengan Allah, kecuali Allah akan memperbaiki keadaannya di hadapan orang-orang. Dan tidaklah seseorang buruk hubungannya dengan Allah, kecuali Allah akan membuat buruk pula keadaannya dengan sesama manusia. Mencari muka di hadapan satu wajah (yaitu Allah) lebih baik daripada mencari muka di hadapan seluruh wajah.” (Salamah bin Dinar)

Baca Selengkapnya