Pribadi Rasulullah

Harta Pusaka Rasulullah ﷺ

MuslimahNews.com, PRIBADI RASULULLAH — ‘Amr bin Al-Harits ra. bercerita, “Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan pusaka kecuali sebilah pedang, seekor keledai dan sebidang kebun yang dijadikan sebagai sedekah.”

Abu Hurairah ra. bercerita, “Fatimah ra. datang kepada Abu Bakar ra., kemudian ia berkata, ‘Siapa ahli waris Anda?’ Abu Bakar ra. menjawab, ‘Istri dan anak-anakku.’ Fatimah ra. berkata, ‘Mengapa aku tidak menjadi ahli waris ayahku?’ Abu Bakar ra. menjawab, ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Kami dari golongan Nabi, tidak diwarisi dan tidak mewarisi.’ Tetapi aku akan berbuat serupa, membelanjai orang yang dibelanjai oleh Rasulullah ﷺ dan menafkahi orang yang menjadi tanggungan Rasulullah ﷺ nafkahnya.’”

Abu Bukhari bercerita, “Sesungguhnya ‘Abbas ra. dan ‘Ali ra. datang kepada Umar ra. dalam keadaan berbantahan, masing-masing berkata, engkau begini…, engkau begitu…”. Maka, Umar berkata kepada Thalhah, Zubair, ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan Sa’ad ra., ‘Aku bersumpah kepada Allah Swt. di hadapan kalian. Apakah kalian sudah mendengar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Setiap harta Nabi ﷺ adalah sedekah kecuali yang dijadikan sumber makanan. Sesungguhnya kami tidak diwarisi dan mewarisi…’?”

Pada hadis tersebut terdapat kisah yang panjang. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari ‘Aisyah ra. diungkapkan, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah.”

Baca juga:  Menjaga Dua Warisan Rasulullah Saw.

Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah ra. dinyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Ahli warisku tidak berhak membagi-bagikan dinar dan tidak pula dirham. Apa yang kutinggalkan sesudah dinafkahkan untuk istri-istriku dan biaya buruh (yang bekerja di kebunnya) adalah sedekah.”

Malik bin Aus bin al-Hadatsan ra. bercerita, “Aku bertamu kepada ‘Umar ra. lalu datang pula kepadanya ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Thalhah dan Sa’ad. Kemudian datang pula ‘Ali ra. dan ‘Abbas ra. yang sedang bersengketa. Umar berkata kepada mereka, ‘Aku bersumpah di hadapan kalian kepada Zat yang dengan izin-Nya berdiri langit dan bumi. Apakah kalian tahu, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, ‘Kami (golongan para Nabi) tidak mewariskan. Apa-apa yang kami tinggalkan adalah merupakan sedekah.’?

Mereka menjawab, ‘Ya Allah, Betul!’ Hadis ini mempunyai kisah yang panjang. ‘Aisyah Ummul Mukminin ra. berkata, ‘Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan dinar, tidak dirham, tidak kambing, dan tidak pula unta.'” Perawi (Zir bin Hubaisy) berkata, “Aku ragu (apakah Aisyah ra.) menyebut tentang budak laki-laki dan budak wanita!” Wallahualam. [MNews/Juan]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *