Pribadi Rasulullah

Saum Sunah Rasulullah ﷺ

MuslimahNews.com, PRIBADI RASULULLAH – Abdullah bin Syaqiq bercerita, Aku bertanya kepada Aisyah ra. tentang saum Rasulullah ﷺ. Ia menerangkan, “Beliau saum sehingga kami yakin untuk mengatakan bahwa beliau benar-benar saum. Beliau berbuka (tidak saum), sehingga kami yakin untuk mengatakan bahwa beliau benar-benar tidak saum.

Selanjutnya Aisyah ra. berkata, “Rasulullah ﷺ. tidak pernah saum sebulan penuh, semenjak beliau tiba di Madinah, kecuali saum di bulan Ramadan.”

Anas bin Malik ra. pernah ditanya tentang saum Rasulullah ﷺ, Ia menjawab, “Nabi ﷺ saum beberapa hari dalam sebulan, sehingga kami menduga (ketika itu) beliau tidak akan berbuka dari saumnya (terus-terusan saum). (Di lain waktu), beliau tidak saum, sehingga kami menduga bahwa beliau tidak akan saum di hari-hari bulan itu barang sehari pun. Dan kamu tak akan menduganya beliau salat di malam hari, melainkan kau lihat beliau salat. Dan kami tak akan menduga beliau tidur, melainkan (engkau meyakininya) tatkala kau melihat beliau sedang tidur.

Ummu Salamah ra. berkata, “Aku tidak melihat Nabi ﷺ saum dua bulan berturut-turut kecuali pada bulan Syakban dan Ramadan.”

Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, “Rasulullah ﷺ saum pada awal bulan selama tiga hari pada setiap bulan dan jarang sekali beliau tidak berbuka pada hari Jumat.”

Aisyah ra. berkata, “Nabi ﷺ bersungguh-sungguh mengamalkan saum hari Senin dan hari Kamis.”

Abu Hurairah ra. bercerita, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, “Semua amal ditampakkan pada hari Senin dan Kamis, sedangkan aku menyukai amalku ditampakkan tatkala aku sedang saum.”

Yazid ar-Risyk bercerita, Aku mendengar Mu’adzah berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah ra., ‘Apakah Rasulullah ﷺ saum tiga hari pada setiap bulan?’ Aisyah ra. menjawab, ‘Betul! Aku bertanya lagi, ‘Pada hari apa saja beliau saum?’ Ia menjawab, ‘Beliau tidak menentukan hari-hari untuk saum.’”

Aisyah ra. berkata, “Hari Asyura (sepuluh Muharam) adalah hari yang disaumi kaum Quraisy pada zaman jahiliah. Rasulullah ﷺ pun saum pada hari itu. Manakala beliau tiba di Madina, beliau saum pada hari itu dan beliau perintahkan agar hari itu disaumi. Manakala di bulan Ramadan diwajibkan untuk saum, maka saum Ramadanlah yang menjadi kewajiban, dan beliau tinggalkan hari Asyura. Barang siapa ingin saum silakan, dan barang siapa yang tidak mau saum tinggalkanlah.” [MNews/Juan]

Sumber : Kitab Asy-Syamailul Muhammadiyyah, Karya Imam At-Tirmidzi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *