Pribadi Rasulullah

[Pribadi Rasulullah] Salat Duha Rasulullah ﷺ

MuslimahNews.com, PRIBADI RASULULLAH — Yazid ar-Risyk bercerita, “Aku mendengar Muadzah (binti Abdullah al-adawiyah) berkata sebagai berikut, ‘Aku bertanya kepada Aisyah ra., apakah Rasulullah ﷺ mengerjakan salat pada waktu duha?’ Aisyah ra. menjawab, ‘Benar, beliau melakukannya empat rakaat, dan terkadang beliau menambah lagi sebanyak yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla.’”

Anas bin Malik ra. menerangkan, “Sesungguhnya Nabi saw. melakukan salat Duha enam rakaat.”

Abdurrahman bin Abu Laila ra. mengatakan, “Tiada seorang pun yang mengabarkan kepadaku bahwa ia melihat Nabi ﷺ mengerjakan salat pada waktu duha kecuali Ummu Hani ra.. Ia (Ummu Hani ra.) bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pada hari pembebasan Kota Makkah, datang ke rumahnya, lalu mandi, lantas salat delapan rakaat. Tidak pernah kulihat Rasulullah ﷺ melakukan salat yang lebih ringkas dari padanya. Walaupun demikian, beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujud.”

Abdullah bin Syaqiq ra. bercerita, “Aku bertanya kepada Aisyah ra., ‘Apakah Nabi ﷺ melakukan salat pada waktu duha?’ la (Aisyah) menjawab, ‘Tidak, kecuali (bila) beliau datang dari safar.'”

Abul Khudri ra. berkata, “Nabi ﷺ mengerjakan salat Duha, sehingga kami beranggapan bahwa beliau tidak akan meninggalkannya lagi. Beliau meninggalkannya, sehingga kami beranggapan bahwa beliau tidak akan mengerjakannya lagi.”

Baca juga:  [Fikrul Islam] Maksud (Tujuan) Ibadah

Abu Ayyub al-Ansahry berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ selalu mengekali salat empat rakaat sewaktu tergelincir matahari. Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, mengapa Anda mengekali salat empat rakaat ketika tergelincir matahari?’ Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika matahari tergelincir, ia tidak ditutup sehingga salat Zuhur dilaksanakan. Aku sangat berharap pada saat itu kebaikanku diangkat.’ Aku bertanya lagi, ‘Apakah pada setiap rakaat ada qiraah (bacaan al-Fatihah)?’ Rasulullah bersabda, ‘Betul!’ Aku bertanya lagi, ‘Apakah pada rakaat-rakaat itu ada salam pemisah?’ Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidak!'”

Asyim bin Dhamrah menerangkan perihal amalan Ali bin Abu Thalib kw. sebagai berikut, “Sesungguhnya ia (Ali) melakukan salat sebelum salat Zuhur empat rakaat, seraya menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ juga mengerjakan salat tatkala matahari tergelincir dan memperpanjang bacaannya.” [MNews/Juan]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *