Khilafah Ajaran Islam: Bukti Historis Khilafah (3)

Oleh: Dr. Daud Rasyid, Lc., MA (*)

 

Muslimahnews.com – Bukti tak terbantahkan tentang adanya Khilafah dalam sejarah kehidupan umat Islam telah diabadikan dalam kitab-kitab Tarikh yang ditulis oleh para ulama’ terdahulu hingga ulama’ mutakhir. Sebut saja, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, karya at-Thabari [w. 310 H], al-Kamil fi at-Tarikh, karya Ibn Atsir [w. 606 H], al-Bidayah wa an-Nihayah, karya Ibn Katsir [w. 774 H], Tarikh Ibn Khaldun, karya Ibn Khaldun [w. 808 H], Tarikh al-Khulafa’, karya Imam as-Suyuthi [w. 911H], at-Tarikh al-Islami, Mahmud Syakir.

Dalam rentang sejarah, selama 14 abad, tidak pernah umat Islam di seluruh dunia tidak mempunyai seorang Khalifah, dan Khilafah, kecuali setelah runtuhnya Khilafah pada tanggal 3 Maret 1924 M. Mereka adalah:

 

 1. Khilafah Rasyidah
 2. Abu Bakar ash-Shiddiq ra (tahun 11-13 H/632-634 M)
 3. ’Umar bin khaththab ra (tahun 13-23 H/634-644 M)
 4. ’Utsman bin ‘Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M)
 5. ‘Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M)
 6. ‘Al-Hasan bin Ali ra (tahun 40 H/661 M)

 

 1. Khilafah Umayyah
 2. Mu’awiyah bin Abi Sufyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
 3. Yazid bin Mu’awiyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
 4. Mu’awiyah bin Yazid (tahun 64-68 H/683-684 M)
 5. Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
 6. ’Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-68 H/685-705 M)
 7. Walid bin ‘Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
 8. Sulaiman bin ‘Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
 9. ’Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
 10. Yazid bin ‘Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724 M)
 11. Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
 12. Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
 13. Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
 14. Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
 15. Marwan bin Muhammad (tahun 127-133 H/744-750 M)

 

 1. Khilafah ‘Abbasiyyah
 2. Abul ‘Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
 3. Abu Ja’far al-Mansyur (tahun 137-159 H/754-775 M)
 4. Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
 5. Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
 6. Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
 7. Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
 8. Al-Ma’mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
 9. Al-Mu’tashim Billah (tahun 218-228 H/833-842 M)
 10. Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
 11. Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
 12. Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
 13. Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
 14. Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
 15. Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
 16. Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
 17. Al-Mu’tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
 18. Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
 19. Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)
 20. Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
 21. Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
 22. Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
 23. Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
 24. Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
 25. Al-Thai’i Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
 26. Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
 27. Al-Qa’im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)
 28. Al-Mu’tadi Biamrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
 29. Al-Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
 30. Al-Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
 31. Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
 32. Al-Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160)
 33. Al-Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
 34. Al-Mustadhi’u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
 35. An-Naashir Liddiinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
 36. Adh-Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
 37. Al-Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
 38. Al-Mu’tashim Billah ( tahun 640-656 H/1242-1258 M)
 39. Al-Mustanshir billah II (taun 660-661 H/1261-1262 M)
 40. Al-Haakim Biamrillah I ( tahun 661-701 H/1262-1302 M)
 41. Al-Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
 42. Al-Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1354 M)
 43. Al-Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
 44. Al-Mu’tadlid Billah I (tahun 753-763 H/1354-1364 M)
 45. Al-Mutawakkil ‘Alallah I (tahun 763-785 H/1363-1386 M)
 46. Al-Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
 47. Al-Mu’tashim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
 48. Al-Mutawakkil ‘Alallah II (tahun 791-808 H/1392-14-9 M)
 49. Al-Musta’in Billah (tahun 808-815 H/ 1409-1426 M)
 50. Al-Mu’tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416-1446 M)
 51. Al-Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
 52. Al-Qa’im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
 53. Al-Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
 54. Al-Mutawakkil ‘Alallah (tahun 884-893 H/1485-1494 M)
 55. Al-Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
 56. Al-Mutawakkil ‘Alallah OV (tahun 914-918 H/1515-1517 M)
Baca juga:  Daulat Khilafah Atas Kebijakan Global

 

 1. Khilafah Utsmaniyyah
 2. Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M)
 3. Sulaiman al-Qanuni (tahun 916-974 H/1520-1566 M)
 4. salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M)
 5. Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)
 6. Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)
 7. Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)
 8. Musthafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)
 9. ‘Utsman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)
 10. Musthafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)
 11. Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)
 12. Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)
 13. Mohammad IV (1058-1099 H/1648-1687 M)
 14. Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691M)
 15. Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)
 16. Musthafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)
 17. Ahmad II (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)
 18. Mahmud I (tahun 1143-1168/1730-1754 M)
 19. ‘Utsman III (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)
 20. Musthafa II (tahun 1171-1187H/1757-1774 M)
 21. ‘Abdul Hamid (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)
 22. Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)
 23. Musthafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)
 24. Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)
 25. ‘Abdul Majid I (tahun 1255-1277 H/1839-1861 M)
 26. ‘Abdul ‘Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)
 27. Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)
 28. ‘Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)
 29. Muhammad Risyad V (tahun 1328-1339 H/1909-1918 M)
 30. Muhammad Wahiddin II (tahun 1338-1340 H/1918-1922 M)
 31. ‘Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M

 

Baca juga:  Seruan agar Mubaligah Bersatu Berjuang Menegakkan Khilafah Menggema di Ruang Zoom Land

Dalam sepanjang sejarah Khilafah, tidak ada satu pun hukum yang diterapkan, kecuali hukum Islam. Dalam seluruh aspek kehidupan, baik sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri, semuanya merupakan sistem Islam. Inilah Khilafah yang diakui oleh kaum Muslim di seluruh dunia sebagai negara mereka.

(Baca juga: Khilafah Ajaran Islam: Hukum Adanya Khilafah dan Menegakkannya (2) )

Karena itu, menurut Syaikh Dr. Musthafa Hilmi, dalam tesis masternya di Universitas Alexandria, Mesir, Nadhariyyatu al-Imamah ‘Inda Ahli as-Sunnah wa al-Jama’ah [1387 H/1967 M], setelah memaparkan fakta Negara Islam sejak zaman Nabi, Khilafah Rasyidah, Umayyah, ‘Abbasiyah hingga ‘Utsmaniyyah, akhirnya sampai pada kesimpulan:

Pertama, pemikiran Sunni menentang penghapusan Khilafah. Karena itu, Ahlussunnah wal jamaah memegang teguh pendirian mereka, dengan cara yang sama sejak awal, membela dan mempertahankan Islam menghadapi berbagai gempuran yang berlangsung dalam rentang sejarah panjang umat Islam.

Kedua, Khilafah yang menerapkan Islam tetap ada hingga runtuhnya Khilafah ‘Utsmaniyah. Inilah yang menjadi alasan utama permusuhan Barat terhadap Khilafah ‘Utsmaniyah, sebab selama ia masih ada, maka sistem Islam pun tetap ada. Dengan adanya sistem pemerintahan Islam ini, maka suatu saat bisa kembali menguasai dunia, sehingga Eropa pun takut sejarah kejayaan umat Islam akan kembali dalam naungan Khilafah. Karena itu, hanya ada satu kata, menghilangkan Khilafah, dan menghalangi tegaknya kembali. [Lihat, Dr. Musthafa Hilmi, Nidzam al-Khilafah fi al-Fikri al-Islami, hal. 457]

Baca juga:  Sosok Khalifah sebagai Junnah (Perisai) dalam Untaian Kata Nabiyullâh al-Mushthafâ SAW

 

Khatimah

Jadi, jelas Khilafah adalah ajaran Islam. Hizbut Tahrir Indonesia hanya menyampaikan apa yang menjadi ajaran Islam, yang dilupakan oleh kaum Muslim. Sebagai bagian dari ajaran Islam, Khilafah jelas bukan merupakan ancaman bagi Indonesia. Justru, Khilafah ingin menjaga dan menyelamatkan negeri Muslim terbesar ini, agar terbebas dari segala bentuk penjajahan yang hingga kini masih menderanya. []

 

(*) Disampaikan di persidangan PTUN, Jakarta Timur, tanggal 08 Pebruari 2018, selaku Saksi Ahli.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *